Site announcements

KHAS Learn Hesap Bilgileri / About KHAS Learn Account

KHAS Learn Hesap Bilgileri / About KHAS Learn Account

by KHAS Learn -
Number of replies: 0
Tüm öğrencilerimiz KHAS Learn sisteminde giriş sayfasında "Username" alanına öğrenci numaralarını, şifre alanına ise "E-Posta şifrelerini" yazarak sisteme giriş yapabilirler.


All students can log into the system by entering the student number in the "Username" field and "E-mail password" in the password field on the login page of KHAS Learn system.